Obecní knihovna Kultura, vzdělání a volný čas

Knihovna se nachází v budově nové hasičské zbrojnice. V půjčovní době knihovny je možné využívat bezplatných internetových služeb a také knihovna nabízí příjemné posezení u kávy nebo čaje.

Půjčovní doba: Úterý: 15.00 – 18.00

Čtenářům nabízí vlastní knihovní fond, 10 titulů odebíra­ných časopisů a služby výměnného systému ( cca 400 knih ročně zapůjčuje Krajská knihovna Fr. Bartoše ve Zlíně ). Knihovna je vybavena počítačem s tiskár­nou a přístup na internet je zdarma. Vlastní knihovní fond rozšiřu­jeme o knihy, které zakoupíme z příspěv­ku obce nebo dostaneme darem od občanů a institu­cí.

V knihov­ně funguje logopedic­ké poraden­ství a výuka anglické­ho jazyka. Služby knihovny jsou zdarma (evidence uživate­lů, výpůjční služby, internet …), uživatel hradí pouze případné ztráty nebo poškození dokumen­tů.

Knihovni­ce: Stanisla­va Bergerová