Motlitby matek Kultura, vzdělání a volný čas - Farnost Hvozdná

Modlitby matek ve Hvozdné

Scházíme se pravidel­ně každé úterý od 19:00 na faře ve Hvozdné.

Spiritu­alita Modliteb matek je úplné odevzdání se, jednoduchost a radostná poslušnost vůči vůli Otce. Sjednoce­ny v modlit­bě odevzdá­váme své děti Bohu. Modlitby matek jsou darem Všemohou­cího Boha křesťan­ským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději.

Motto: ,,Láska matek proměňuje svět“.

Krásná modlitba vystihu­jící podstatu spiritu­ality Modliteb ma­tek:

Pane Ježíši, Ty miluješ naše děti a vnuky víc než my. Věříme, že cokoliv se s nimi stane, Ty o tom víš. Důvěřuje­me Ti, odevzdá­váme Ti je, abys Ty mohl konat v jejich životě – ne podle naší předsta­vy, ale podle své moudrosti a lásky. A­men.

Informace o Hnutí Modlitby matek jsou dostupné na www.modlitbymatek.cz