Farnost Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením z farnosti fryštácké. Dle katalogu kněží diecése olomoucké od Řehoře Volného, byl ve Hvozdné již roku 1480 kostel, fara a samostatná duchovní správa. Obec Hvozdná náležela od svého prvopočátku k panství lukovskému.

V součas­né době farnost Hvozdná tvoří farníci ze Hvozdné a farníci z Ostra­ty – sousední obce. Adminis­trátorem a duchovním správcem farnosti je nyní P. František Sedláček, který působí ve Štípě. Mše svaté se pravidel­ně slouží v chrámu Všech svatých ve Hvozdné.

Běžný pořad bohoslu­žeb

Mše svaté v kostele Všech svatých
Pondělí 17.30 ho­din
Čtvrtek 17.30 ho­din (zvláště pro rodiče s dětmi)
Neděle 8.00 ho­din

Lektoři 11–12/2017­pdf74 kB Lektoři 01–02/2018­pdf76 kB


Farní oznámení

6. 1. TŘÍKRÁLO­VÁ SBÍRKA

ve Hvozdné, zveme děti i dospě­lé, sraz všech koledníků před kostelem ve Hvozdné ve 13 h


5. 1. DĚKANÁTNÍ NEALKO DISKOTÉKA

sál KDO Hvozdná, hraje DJ Strýček Máara, vstup od 15 let, 19 h


5. 1. TŘÍKRÁLO­VÝ KONCERT, ZUŠ Morava Zlín

kostel Všech svatých Hvozdná, zve farnost a MO KDU¬ ČSL Hvozdná, 18 h 


1. 1. NOVÝ ROK

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 16 h


31. 12. 8:45 ZPÍVÁNÍ KOLED PŘED KOSTELEM

na čaj a koledy zve MO KDU¬ ČSL Hvozdná, před kostelem Všech svatých, 8­:45


31. 12. DĚKOVNÁ MŠE SVATÁ ZA ROK 2017

kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

mše svatá, kostel Všech svatých Hvozdná, 8 h


24. 12. PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ

kostel Všech svatých Hvozdná, 21 h


17.12. Před­vánoční setkání


17. 12. VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ

kostel Všech svatých Hvozdná, 14.30 – 16 h


22. 11. 2017 Adorační den farnosti Hvozdná


5. 11. 2017 Hvozden­ské hody

8 hodin – slavnos­tní mše svatá


2. 11. 2017 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

16 hodin – mše svatá


1. 11. 2017 Slavnost Všech svatých

16 hodin – mše svatá


29. 10. 2017 Dušičková pobožnost

13.30 – Kostel všech svatých – modlitby u pomníku padlých a na hřbitově


14. 10. 2017 Biskupské svěcení

10 hodin – slavnos­tní mše svatá v dómu sv. Václava v Olomou­ci


7. 10. 2017 Pouť děkanátu Vizovice na Svatý Hostýn


28. 9. 2017 Slavnost svatého Václava

8 hodin – mše svatá


26. 8. 2017 Pouť na Svatý Hostýn


9. 6. 2017 Noc kostelů ve Hvozdné


9. 5. 2017 Známe se? Setkání dětí a mládeže děkanátu Vizovice

Plakátpdf382 kB


21. 4. 2017 – 25. Jubi­lejní pouť mužů

Plakátpdf285 kB


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

  • Květná neděle 9. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
  • Zelený čtvrtek 13. 4. 2017– mše svatá v 16 h
  • Velký pátek 14. 4. 2017 – velkopá­teční obřady v 16 h
  • Bílá sobota 15. 4. 2017 – velikonoč­ní vigilie v 19 h
  • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 16. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
  • Velikonoč­ní pondělí 17. 4.2017 – mše svatá v 8 h

Poselství papeže Františka

Poselství papeže Františka k 50. Svě­tovému dni míru 1. ledna 2017


Dovoz varhaníka