Farnost Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením z farnosti fryštácké. Dle katalogu kněží diecése olomoucké od Řehoře Volného, byl ve Hvozdné již roku 1480 kostel, fara a samostatná duchovní správa. Obec Hvozdná náležela od svého prvopočátku k panství lukovskému.

V součas­né době farnost Hvozdná tvoří farníci ze Hvozdné a farníci z Ostra­ty – sousední obce. Adminis­trátorem a duchovním správcem farnosti je nyní P. František Sedláček, který působí ve Štípě. Mše svaté se pravidel­ně slouží v chrámu Všech svatých ve Hvozdné.

Běžný pořad bohoslu­žeb

Mše svaté v kostele Všech svatých
Pondělí 17.30 ho­din
Čtvrtek 17.30 ho­din (zvláště pro rodiče s dětmi)
Neděle 8.00 ho­din

Farní oznámení


9. 6. 2017 Noc kostelů ve Hvozdné


9. 5. 2017 Známe se? Setkání dětí a mládeže děkanátu Vizovice

Plakátpdf382 kB


21. 4. 2017 – 25. Jubi­lejní pouť mužů

Plakátpdf285 kB


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

  • Květná neděle 9. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
  • Zelený čtvrtek 13. 4. 2017– mše svatá v 16 h
  • Velký pátek 14. 4. 2017 – velkopá­teční obřady v 16 h
  • Bílá sobota 15. 4. 2017 – velikonoč­ní vigilie v 19 h
  • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 16. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
  • Velikonoč­ní pondělí 17. 4.2017 – mše svatá v 8 h

Poselství papeže Františka

Poselství papeže Františka k 50. Svě­tovému dni míru 1. ledna 2017


Lektoři 05–06/2017­pdf76 k­B