Farnost Hvozdná Kultura, vzdělání a volný čas

Farnost hvozdenská patří mezi nejstarší farnosti v našem okolí a jako samostatná vznikla v pořadí jako pátá oddělením z farnosti fryštácké. Dle katalogu kněží diecése olomoucké od Řehoře Volného, byl ve Hvozdné již roku 1480 kostel, fara a samostatná duchovní správa. Obec Hvozdná náležela od svého prvopočátku k panství lukovskému.

V součas­né době farnost Hvozdná tvoří farníci ze Hvozdné a farníci z Ostra­ty – sousední obce. Adminis­trátorem a duchovním správcem farnosti je nyní P. František Sedláček, který působí ve Štípě. Mše svaté se pravidel­ně slouží v chrámu Všech svatých ve Hvozdné.

Běžný pořad bohoslu­žeb

Mše svaté v kostele Všech svatých
Pondělí 17.30 ho­din
Čtvrtek 17.30 ho­din (zvláště pro rodiče s dětmi)
Neděle 8.00 ho­din

Farní oznámení


28. 9. 2017 Pouť žen


17.9. 2017 Pouť na Štákovy paseky


26. 8. 2017 Pouť na Svatý Hostýn


9. 6. 2017 Noc kostelů ve Hvozdné


9. 5. 2017 Známe se? Setkání dětí a mládeže děkanátu Vizovice

Plakátpdf382 kB


21. 4. 2017 – 25. Jubi­lejní pouť mužů

Plakátpdf285 kB


Velikonoč­ní pořad bohoslu­žeb v kostele Všech svatých

  • Květná neděle 9. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
  • Zelený čtvrtek 13. 4. 2017– mše svatá v 16 h
  • Velký pátek 14. 4. 2017 – velkopá­teční obřady v 16 h
  • Bílá sobota 15. 4. 2017 – velikonoč­ní vigilie v 19 h
  • Slavnost Zmrtvýc­hvstání páně 16. 4. 2017 – mše svatá v 8 h
  • Velikonoč­ní pondělí 17. 4.2017 – mše svatá v 8 h

Poselství papeže Františka

Poselství papeže Františka k 50. Svě­tovému dni míru 1. ledna 2017


Lektoři 07–08/2017­pdf82 k­B